OBRUBNÍ KAMENY

 Jsou kladeny do lepidla na dlaždice nebo do cementového potěru na horní železobetonový věnec bazénu. Tím ponechávají zcela volný přístup k výstelce (lineru) a mohou být rovněž vyměňovány bez jakéhokoliv zásahu do okolních prvků.